// // OSRODEK SZKOLENIA KIEROWCOW BLU OPOLE- NAUKA JAZDY

29.05.2024       Wyświetleń: 596078

NAUKA JAZDY
WYPOŻYCZALNIA
TRANSPORT
KONTAKT
W BUDOWIE (F)

O SZKOLE

BIURO

CENY

KURSY

=======

ŚMIESZNE

WEJSCIE

======

=======

======

=======

======

=======

POLECAMY


Proszę wypełnić I-wniosek

Mając te dane będziemy mogli przygotować dla Państwa
kompletną dokumentację gotową do podpisu
Można to też zrobić osobiście (ręcznie) na pierwszych zajęciach
DANE OSOBOWE
PESEL
Imię
Drugie Imię
Nazwisko
Drugie nazwisko
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo np POL
 
ADRES - tak jak w dowodzie!!!
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
e-mail
Telefon
Telefon (kom)
 
Kiedy chce Pan(i) rozpocząć kurs?
DD.MM.RRRR
Gdzie na wykłady?